Cmentarze komunalne w Człopie

Obowiązuje od 07.06.2017 r.

 

§1. Stawki bazowe opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Człopa

1. Opłaty w momencie pochówku

- opłata za miejsce pokładne na okres 20 lat, grób ziemny, pojedynczy - 300,00 zł + 50,00 zł Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) 

- opłata za miejsce pokładne na okres 20 lat, grób ziemny, piętrowy - 400,00 zł + 50,00 zł Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) 

- opłata za miejsce pokładne na okres 20 lat, grób ziemny, murowany - 500,00 zł + 50,00 zł Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) 

- opłata za miejsce pokładne na okres 20 lat, grób ziemny, dziecięcy - 150,00 zł + 50,00 zł Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) 

- opłata za miejsce pokładne na okres 20 lat, grób murowany, dziecięcy - 200,00 zł + 50,00 zł Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) 

- opłata za dochowanie do istniejącego grobu po 20 latach - 300,00 zł + 50,00 zł Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) 

2. Opłaty po upływie 20 lat od momentu użytkowania grobu.

- ponowienie opłaty za istniejący grób ziemny, pojedynczy i piętrowy - 200,00 zł + 50,00 zł Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) 

- ponowienie opłaty za istniejący grób murowany, pojedynczy i piętrowy - 300,00 zł + 50,00 zł Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) 

- ponowienie opłaty za istniejący grób ziemny, dziecięcy - 100,00 zł + 50,00 zł Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) 

- ponowienie opłaty za istniejący grób murowany, dziecięcy - 150,00 zł + 50,00 zł Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) 

3. Opłata za rezerwację miejsca pokładnego na 20 lat. - 250,00 zł
4. Opłata za ponowienie rezerwacji miejsca pokładnego na 20 lat. - 250,00 zł

5. Opłata za postawienie pomnika. - 150,00 zł
6. Opłata za wynajęcie kaplicy w Człopie do 3 dób. - 150,00 zł

- Opłata za wynajęcie kaplicy za każdą kolejną rozpoczętą dobę powyżej 3 doby. - 50,00 zł

7. Opłata za wynajęcie chłodni (dotyczy tylko przetrzymania ciała w chłodni) 1 doba - 50,00 zł

8. Opłata za czynności związane z wykonaniem ekshumacji na terenie cmentarzy komunalnych Miasta i Gminy Człopa ( opłata dotyczy każdej jednostkowej ekshumacji) - 70,00 zł

9. Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu wykonania innych prac wokół grobu nie związanych z postawieniem pomnika i czynności ekshumacyjnych. - 70,00 zł

10. Opłata za wjazd na teren cmentarza (dojazd do grobu) bez możliwości wjazdu w dniach Wszystkich Świętych tj. od 31.10 - 02.11 każdego roku - 30,00 zł

11. Opłata eksploatacyjna (za wywóz nieczystości stałych i zużycie wody) - 50,00 zł

§ 2. Opłaty należy uiścić w ciągu 3 dni w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie lub na podane konto bankowe nr 77 8944 0003 3900 3883 2000 0010